Філія ДП "Укрдержбудекспертиза"
в Одеській області
Приймальня
(048) 780 18 97, 788 19 51

Експертиза об'єктів

Відповідно до ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» № 3038 від 17.02.2011р. обов'язковій експертизі підлягає проектна документація об'єктів будівництва що належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (у т.ч. з використаням бюджетних коштів) – за всіма напрямами - щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Обов'язкову експертизу проходять також проекти будівництва, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" в частині врахування результатів оцінки впливу на довкілля. Ці об'єкти будівництва не можуть бути віднесені до обєктів з незначними наслідками (СС1) тобто, не нижче чим СС2.

Термін виконання експертизи об’єктів за класом наслідків (відповідальності) з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками складає не більше 30 календарних днів, а для об'єктів, що становлять підвищену ядерну та радіоційну небезпеку і для тих, для яких виконується оцінка їх впливу на навколишнє природне середовище - не більш 90 календарніх днів.

Вартість проведення експертизи визначається за даними замовника відповідно до п. 4.34 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», та глава VII «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.

Для проведення експертизи проектна документація надається у паперовому та електронному вигляді.

Перевірте, будь ласка:

 • Наявність містобудівних умов і обмежень; (крім об'єктів культурної спадщини)
 • Технічних умов на інженерне забезпечення;
 • Наявність актуальних інженерно-геодезичних (не більш ніж 2 роки) та інженерно-геологічних вишукувань (не більш ніж 5 років);
 • Наявність звіту щодо обстеження технічного стану існуючих конструкцій, виконаного сертифікованим фахівцем (за необхідності);
 • Затвержувальна частина проекту повинна буди складена в обсязі та у відповідності до вимог ДБН А 2.2.-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та виконана сертифікованим виконавцем;
 • Кошторисна частина проекту (за наявності) повинна відповідати вимогам КНУ "Настанова з визначення вартості будівництва".

Ви можете завантажити, роздрукувати, заповнити наведені типові документи, що спростить прийом документів на експертизу та прискорить їх опрацювання під час укладання договору.

У разі, якщо Ваша документація стосується пам’яток культурної спадщини, додатково до загальних вимог до проекту перевірте будь ласка:

 • Наявність реставраційного завдання, затвердженого замовником та погодженого проектною організаціею;
 • Наявність висновку щодо погодження проекту від органу охорони обєктів культурної спадщини; 
 • Затвержувальна частина науково-проектної документації повинна буди складена в обсязі та у відповідності до вимог ДБН А 2.2.-14-2016 «СКЛАД та ЗМІСТ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РЕСТАВРАЦІЮ ПАМ'ЯТОК  АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ» та виконана сертифікованими виконавцями;
 • Кошторисна частина проекту (за наявності) повинна відповідати нормативній базі, що набула чинності з 01.01.2014 року;
 • Реставраційні розцінки застосовуються лише для обсягу фактично реставраційних робіт згідно з проектом;

Ви можете завантажити, роздрукувати, заповнити наведені типові документи, що спростить прийом документів на експертизу та прискорить їх опрацювання під час укладання договору.