Філія ДП "Укрдержбудекспертиза"
в Одеській області
Приймальня
(048) 780 18 97, 788 19 51

Особливості проведення експертизи об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури

Відповідно до п. 3.13 ДБН А.2.2-3: 2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» до об'єктів виробничого призначення відносяться об'єкти сфери матеріального виробництва (будівлі та споруди промисловості і сільського господарства, вокзали, аеропорти, морські порти, АЗС і СТО, цеху, майстерні, склади нафтопродуктів, електростанції всіх типів і напруг, АТС, вишки і контейнери мобільного зв'язку і т.п.); відповідно до п.3.9 до лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відносяться наземні, надземні або підземні лінійні об'єкти для пересування людей, транспортних засобів, вантажів (автомобільні і залізні дороги, естакади, транспортні розв'язки, шляхопроводи, мости, криті переходи і т. д.), переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі електроенергії і т.д. (трубопроводи газу, нафти, мазуту, дизпалива, мережі водопроводу і каналізації, в т.ч. зливової, повітряні та кабельні лінії електропередач всіх напруг, зв'язку та сигналізації різного призначення, телекомунікаційні мережі).
Проектна документація об'єкта будівництва передається замовником експертизи в виробничий відділ філії (вул. Армійська, 18, 5-й поверх) в необхідній кількості (1, 2 або 3-х примірниках в залежності від класу (наслідків) відповідальності об'єкта будівництва) з додатком окремої папки з вихідними даними для архіву (в т.ч. реєстраційної карти, де вказати номер телефону та електронну адресу представника замовника і проектної організації, номер і дата договору, термін випуску звіту, напрямки експертизи), а так само розрахунок класу (наслідків) відповідальності об'єкта, зведений кошторисний розрахунок і електронна версія кошторисної документації на електронному носії (при необхідності).
Перелік вихідних даних по проектам, що подаються на експертизу повинен відповідати Додатку «А» до ДБН А.2.2-3: 2014 (з урахуванням специфіки запроектованого об'єкта). До вихідних даних належать: завдання на проектування, містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови на інженерне забезпечення.
Завдання на проектування повинно бути складено з урахуванням вимог Додатку «Б» до ДБН А.2.2-3: 2014 (стосовно до об'єкту будівництва). Усі надані в експертизу вихідні дані, розрахунки та обґрунтування повинні бути оформлені підписами і печатками відповідальних осіб, ксерокопії завірені підписом і печаткою замовника.
Експертиза проектної документації (напрями) виконується на підставі ст.31 Закону України "Про містобудівну діяльність" в залежності від класу (наслідків) відповідальності об'єкта, його особливостей, виду будівництва, вимог ДСТУ-Н Б А.2.2-10: 2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво».
Оформлення проектної документації виконується згідно з нормативними документами комплексу А.2.4 "Система проектної документації для будівництва», а також вимогам ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (див. Додатки).
Так, зміст проекту виробничого призначення та інженерних мереж і споруд повинно відповідати вимогам Доповнення «Е» до ДБН А.2.2-3: 2014 року, зокрема, щодо додатково необхідних розділів: п.10 «Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту за ДСТУ Б А. 2.2-7 »; п.11 «Розділ із забезпечення надійності і безпеки»; п.12 «Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів будівництва» і ін.
Назва проекту будівництва має відповідати завданню на проектування, відображати вид будівництва, його місце розташування, а також в обов'язковому порядку назва обєкту повинна бути пов'язана з документами на виділення бюджетного фінансування, щоб уникнути проблем з оформленням фінансування в Держказначействі.
Для архіву експертизи слід надати копію генплану об'єкту в М1: 500 з експлікацією проектованих споруд, завірену в штампі підписом і особистою печаткою сертифікованого ГІПа/ГАПа.
Технічні умови (ТУ) на інженерне забезпечення повинні бути чинними на період проходження експертизи і видані експлуатуючими організаціями за технічними даними, відповідачих технічним параметрам даного об'єкта. За чинним законодавством ТУ видаються на весь термін до закінчення будівництва.
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки повинні бути оформлені відповідно до ст. 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" у всіх випадках, крім об'єктів будівництва, що потрапляють в перелік об'єктів, для проектування яких містобудівні умови не видаються (Перелік затверджений Наказом Мінрегіонбуду № 289 від 06.11.2017р.).
Проектна організація і замовник повинні підготувати і передати ГЕПу об'єкта відпрацювання за виданими зауважень, окремо по кожному розділу (бажана форма: 2 колонки - зліва питання експертизи, праворуч-відповіді) з доданням необхідних креслень, документів, листів, обґрунтувань. З першою відповіддю додається офіційний лист на ім'я директора філії, інші відповіді надаються, як додаток до даного листа.
Кожна відповідь повинна мати заголовок, який вказує до якого об'єкту і якого розділу належить відповідь і закінчуватися підписом укладача відповідей і ГІПа, з його особистою печаткою. А з питань, що стосуються замовника - з його підписом і печаткою.
Про неприйнятих відповідях ГЕП зобов'язаний інформувати замовника і ГІПа, які вживають заходів до усунення зауважень. Обов'язком замовника є безпосередня участь у відпрацюванні зауважень експертів і контроль за проходженням експертизи: рекомендується підтримувати телефонний зв'язок з ГЕПом і дізнаватися про результати відпрацювання.
Прийом відповідей на зауваження припиняється за 3-4 дні до планового терміну випуску експертного звіту. Якщо частина зауважень не відпрацьована, складається експертний звіт з переліком питань, які потребують уточнення або доопрацювання або перероблення проектної документації.
За результатами проведення експертизи проектної документації філіалом ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеський області видається Замовнику експертний звіт (позитивний або на доопрацювання, або негативний), оформлений відповідно до вимог ДСТУ-Н Б А.2.2-10: 2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво».

Маєте питання? Задайте його нам:

Циферки
Змінити зображення